מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר מגמת ביוטכנולוגיה
הצהרת נגישות

מערך הלימודים במגמת ביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות והמשלב מחקר, פיתוח ושימוש במערכות ביולוגיות (ברמה תאית ומולקולרית) לתועלת ולרווחת האדם והחברה.

המגמה מתאפיינת ברב-תחומיות יישומית והיא צומת שבו מתאגדים מדעי הבסיס, טכנולוגיה מתקדמת ותעשייה.

יישומי הביוטכנולוגיה הם בתחומים רבים: פיתוח תרופות, אבחון וריפוי מחלות, פודטק, חקלאות, תעשייה ואיכות הסביבה.

במהלך הלימודים נחשפים לידע חדשני, לטכנולוגיות פורצות דרך בתחום ההנדסה הגנטית, התנסויות חקר מרתקות במכוני מחקר אקדמיים, וסביבת למידה דיגיטלית חדשנית.

בברכה,
יהודית דסקלו, מפמ""רית מגמת ביוטכנולוגיה

חשוב לדעת

 • ​הלימודים בתיכון מורכבים משלושה נדבכים: מקצוע מבוא מדעי, מקצוע מוביל ומקצוע התמחות.

  • מקצוע מדעי: מקצוע מדעי (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה)
  • מקצוע מוביל: מערכות ביוטכנולוגיה
  • מקצוע התמחות: יישומי ביוטכנולוגיה
 • בתי ספר שמעוניינים להגיש בקשה לפתיחת המגמה אצלם נדרשים לפעול על פי ההנחיות הבאות:

  1. טרם הגשת בקשת פתיחת מגמה יש לבחון היטב את התאמת התלמידים למהות המקצוע ולתוכניות הלימוד.
  2. הכנת תוכנית הוראה תלת שנתית להוראת מקצוע המגמה בהסתמך על שעות המסגרת בכל מגמה.
  3. היערכות צוות הוראה להקמת המגמה – רכז מקצוע ומורים בעלי השכלה להוראת ההתמחות הרלוונטית. אפשר לפנות למפמ"רית לסיוע בחיפוש מורה.
  4. עיון בחוזר מנכ"ל המתייחס לפתיחת מגמה טכנולוגית.
  5. יש למלא את נספח הבקשה לפתיחת מגמה חתום על ידי הבעלות.
   • על גבי הטופס יש לציין מגמה מבוקשת "ביוטכנולוגיה"
   • סמל המגמה - 1610
   • בסעיף ההסמכה יש לציין בגרות
   • הרכב תעודת ההסמכה המתוכנן - יש לציין את מקצוע המבוא שנבחר המקצוע המוביל הוא "מערכות ביוטכנולוגיה" 842, ומקצוע ההתמחות הוא "יישומי ביוטכנולוגיה" 783
   • הרכב תעודת ההסמכה הוא כנ"ל - תעודת הסמכה 3.3
   • עיקרי הציוד ההתנסותי: מעבדה מכשירית ומעבדת מחשבים
  6. לאחר הגשת הבקשה תתבצע בדיקה יסודית מול בית הספר, ולאחריה יוחלט אם לאשר את המגמה.

  7. עדכון לגבי אישור או דחיית הבקשה יתקבל בהודעת דואר אלקטרוני.

  1. ועדת המקצוע מגמת ביוטכנולוגיה

   • יהודית דסקלו

    מפמ"רית ביוטכנולוגיה
    טלפון: 054-4848307
   • עדנה כהן

    מדריכה ארצית, רכזת השתלמויות ואחראית על ביוקטליזה
   • ד"ר רותם פניגר בריש

    מדריכה ארצית, רכזת ביואינפורמטיקה עברית ואחראית תוכניות לימוד
   • ד"ר ליאורה סגל

    מדריכה ארצית, אחראית יישומי ביוטכנולוגיה במחקר
    טלפון: 052-3408712
   • סיסי קרמרמן

    מדריכה ארצית, אחראית על תוכניות לימוד, אולימפיאדה, כנסים ואחראית פדגוגית על מרחב טימס
   • ד"ר ליאת אבוביץ גלעד

    מדריכה ארצית, אחראית מחוזות מרכז, השרון ות"א
    טלפון: 052-2239620
    ", דואר אלקטרוני: Ronit.shina@gmail.com "
   • ד"ר רונית שינה

    מדריכה ארצית, מנחת מורים חדשים דוברי עברית, אחראית מחוז צפון
   • ראידה רינאוי

    מדריכה ארצית, רכזת ביואינפורמטיקה - דוברי ערבית, אחראית בתי ספר דוברי ערבית ותיקים
    טלפון: 052-6664070
   • ד"ר אסתר סבן

    מדריכה ארצית, אחראית מחוז דרום
    טלפון: 052-3941917
   • ד"ר אסעד סכניני

    מדריך ארצי, אחראי בתי ספר דוברי ערבית חדשים ויישומי ביוטכנולוגיה בתעשייה
    טלפון: 054-3955739
   • תמר מנחמוב

    מדריכה ארצית, אחראית מחוז ירושלים ומנהלת מקצוע במרב"ד
   • אנואר דואס

    מדריכת מורים במגזר הערבי
   • ד"ר ארבל רייז

    מדריך ארצי, אחראי על אתר מגמת הביוטכנולוגיה ואחראי מרחב טימס